Khatere

Kaboos

Khatere

May 7, 2017 6 2.1K
Description

Mix & Mastering: Shahani

متن آهنگ

خاطره

از

دیشب خوابشو دیدم توی خواب
بهم گفت چیکار کردی با خودت
چقدر شکستی
گفتم تو که رفتی همه چی بهم ریخت
رومو کردم به زمین گفتم بچرخ تا بچرخیم
باهام بازی کرد شدم بازیگر
لحظه لحظه از فکر تو خالیتر
چهار فصل پاییز تا شد آخر عادی
خیلی فرق کردم با اون که باور داشتی
من گمم تو این جهنم
جایی که یه روز برام امید بهشت بود
دیر اومدی زود بری زل زدم به رفتنت
خورشید زمستون
من و این سرما و این پلک های سنگین
و این صندلی خالی تو رو یادمون نرفته هنوز
فهمیدم باخت دادم باختمت
وقتی آبروم نرفته هنوز

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم
گواهی بخواهید نه گواه
همین زخم هایی که نشمرده ایم
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم
گواهی بخواهید نه گواه
همین زخم هایی که نشمرده ایم

خواب دیدم از پنجره خیرم به خیابون
به خودم میام توی پاکت خالی دنبال سیگار
دود گرفته همه جارو از سقف
زده ذره میریزه خاک
داره تموم میشه وقتم
هنوز تو این اتاق حبسم
میخوام برسم به در ولی
یه خاطره تلخ داره هولم میده عقب
یکی با صدای من داد میزنه
برگرد برگرد
یهو باز شدش در تصویر صاف شدش
من وسط یک باغ پر از رنگ پر از درخت های بلند
و برگ های سبز
یه خورشید گرم ، گرمای مغز، سرم سبکتر از ابر
یه دست
یه دست اومد روی شونم
برگشتم دیدمش یه لبخند زد گفت
مبارکه رسیدنت

سرپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم
گواهی بخواهید نه گواه
همین زخم هایی که نشمرده ایم
سرپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم
گواهی بخواهید نه گواه
همین زخم هایی که نشمرده ایم

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE