Inbar Man Migam

Sasan Sunami

Inbar Man Migam

March 6, 2013 5 3.2K
Description

Producer: Siyam

متن آهنگ

اینبار من میگم

از

اینبار من میگم از نظام قلدر از قانون اساسی بر علیه مردم
از تورم دو رقمی دولتی فاسد از اختلاص میلیاردی....کاسب
واسه آزادی بجنگیم ما از چه راهی وقتی قلم میشکنن واسه بد حجابی
واسه ادامه ی بقا چه سینه ها شکستند و برهمین روال خونه ی سینمارو بستن
اینجا قدرت میدن به جوجه های رنگی تاجا میشد رسیدن به زخمیای جنگی
خلاصه که جوونارو کشیدن به تیغ این کشتار خدایش منصفانه نیست
من از کشوری میگم که نصفش فقیره بگو اینهمه بیکار و کی تحویل میگیره؟
زندگی خوبه...آزادی رو میفروشن به قیمت جونت....به قیمت خونت
وقتی قانون ساختن از دین عرب وقتی آزادی شد مروارید لای صدف
وقتی حجاب رو سر زن دیکته شد نتیجش شد نظامی دیکتاتور
و امروز من میگم ازویرانی از صدای مردم اینجانب ساسان ایرانی از جهان سوم
اینبار من میگم از خفه قان و تیغ و اشک اینجانب متولد شهر رشت

نام جاوید وطن صبح امید وطن
جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان
وطن ای هستی من شور و سر مستی من
همه ی جان و طنم وطنم،وطنم،وطنم

این بار من میگم از پدر،مادری که پشتشون شکست جوونشون با پوتین رفت و برنگشت
خونواده داغ دارو همچنان فقیر بازم بیگناهی رفت پشت میله های اوین
این بار من میگم از بچه ها که سوختن تو حادثه ای تلخ راهیان نور شد راهیان مرگ
د لامصب از وطنم ساختی چی؟ ببین کشورم شد ایران ساخت چین
اینجا خدایانی ارباب تخت پارساان که وحشیتر از رومیان عصر باستانن
یه چند نخ از بهمن تو کوله پشتیمه با یه پرچم که قلبش شیر و خورشید
من اون تاریخم که قد سی و چندساله تاریکم من یه خبرنگارم که امروز زندان طرف حسابم
من اون کشورم که هر روز تنهاتر میشه ودرآمدش وابسته به چاه نفتیشه
من اونم که نپرسید تقصیر کیه که فرهنگش دچار غرب زدگیه

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE