Intro (Sokoot)

Bahram

Intro (Sokoot)

February 13, 2017 6 3.4K
Description

Producer: Ehsan Atour
Label: Divar Records

متن آهنگ

اینترو (سکوت)

از

"سکوت سرشار از سخنان نا گفته است از حرکات نا کرده
اعتراف به عشق های نهان و شگفتی های بر زبان نیامده"

فردای من خیلی وقته که گذشته ازش
آب شدو ریخت روی گونه های من
مثل دونه های برف
مهم نیست چی میشه بعدش
این مهمه که هنوز زنده م
من همونم که بعد مرگش
همه میگن که هنوز زنده ست
من اشکامو به تو دادم
دیدم چشما همه تو خوابن
قبر ساختم از اتاقم
نفسم هرز شد
بدنم سرد شد
ولی روحمو گرم نگه داشتم رو اجاقم
من همیشه بازنده بودم روی کاغذ
ولی همیشه جلو رفتم توی راهم
این دنیا با من بد بود
تاسم عددش کم بود
هنوز نباختم این غمارو نه نه

جرم بعد جرم ، جنگ پشت جنگ
مرگ بعد زندگی ، زندگی بعد مرگ
من زنده موندم چون خبر خوب
واسه دشمنم مردن من بود

نه نرو وایسا
از چی باید حرف زد؟
با چی میشه فهمید فرقِ خوبو از بد؟
من یادم نرفته اونجایی رو که بودم
ولی باید فراموش کنم جایی رو که هستم
یه کوه عقده ، تو این قفس مرده ، که زندگی هم جرمه
بعد این شب تاریک نوبت صبحه
بعد این شب تاریک نوبت صبحه

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE