Shabi Gorga

Hichkas ft Quf

Shabi Gorga

March 30, 2020 126 9.9K
Description

Producer: Mahdyar Aghajani
Label: Moltafet

متن آهنگ

شبی گرگا

از

شهيد‌ا لات بودن؟‌
شهيد‌ا لات بودن؟!‌
اصلاً چرا خار داره گل؟‌
راستي حيوون چارپا هم شاخ داره خب‌
ولي حتي فکر نمي‌کنم لات باشه گرگ‌
مقابله به مثله‌ يه حسه‌
مشترک بين کرگدن و خرسه‌
از طبيعت يه ارثه‌
وقتي حقوق بشره قصه‌
عدالت يه ژسته‌
طلسمه‌
حرصت درمياد و لباسو جر مي‌دي و اسلحه‌ته جسمت‌
حالا باز تهمت بزن، بگو اينا لات و رذلن‌
نگاشون کن، نامنظم‌
مي‌شه از ظاهر فازو حدس زد؟‌
نکنه فکر مي‌کني اونايي که تنگ مي‌پوشن يا مانتو هرزه‌ن؟‌
هر زن؟‌
اونايي که عينک دارن مغزن؟‌
کسايي که سنگ دستشونه حتماً از نوار غزه‌ن؟‌
من همينم که هستم‌
نمي‌خوره نصيحت به دردم‌
لوتي‌ام، عقيده‌م يه لبخند‌
بقيه رو نبينم بترسن‌
مودبم و دور و برم حواسم به همه هست‌
زياده محبتم‌
ولي با خودم بدم و‌
بعضي‌وقتا رد مي‌دم موقتاً‌
که مي‌شه نتيجه‌ش يه دست‌بند‌
از مرگ نمي‌ترسم‌
کنجکاوم که بعدش چي مي‌شه‌
اصلاً از کسي نمي‌ترسم که خون از زخمش مي‌چيکه‌
از من، از من مي‌ترسم‌
از آه مادري که اشکش مي‌ريزه‌
من از من مي‌ترسم‌
دنبال بهونه واسه‌ي بخشش مي‌گردم‌
اي کاش کوتاه بياد‌
اون هيولايي که تومه رو بيدار نکنه‌
که از خدا مي‌خوام هيچ‌وقت قيام نکنه‌
اگه قيام کنه‌
خون مي‌پاچه رو در و ديوار و‌
مردم مي‌آن و از نو ديدارو‌
با قيافه‌ي جديد اون تازه مي‌کنن‌
منو زمين بکوبن، باز نمي‌برم‌
دستام ديگه مال من نيستن‌
مثل ابر بالاسرشم‌
خون مي‌باره‌
حاجيت از جون مي‌ذاره‌
يارو بخواد بگه «از تو نمي‌ترسم»‌
از ترس لکنت مي‌گيره و مي‌گه «ات، ات، ات...»‌
انگار يزيد زنده شده هيئت ديده‌
ايول ديگه؟‌
مي‌گه گنده‌س و پاي کل‌کل‌
به هيکل ني که‌
به اونجاها نمي‌رسه ولي يکيو مي‌شناسم واسه کليه‌ت قيمت مي‌ده‌

دلا شدن شبي قفلا‌
دونه‌هاي برف شبي قرصا‌
کراک مي‌ريزه شبي نقلا‌
کاراي خيرم شبي جرما‌
مامورا شدن شبي دزدا‌
مامورا شدن شبي دزدا‌
ديديم هيچي سر جاش ني‌
اجباراً شديم شبي گرگا‌

دنيا اومدي با صداي جيغ ننه‌ت‌
مي‌خواي از دنيا بري با صداي جيغ ننه‌ت؟‌
هوايي نشو‌
من بالش ني زير سرم‌
پس پرواز کيلو چنده؟‌
پاش بيافته از پراي کلاغم تيره‌ترم‌
مي‌خواي روزگارت بشه تيره‌تر از موهاي زير بغل؟‌
يعني جونت بسته‌به تيغه فقط‌
کدومو دوس داري؟‌
تيغ قمه‌م يا تير گرمم؟‌
بالاخواه مي‌فرستن، انگار خودشون زيرسپرن‌
شيرپسرم، فلکه‌تو مي‌بندم با شيش‌تا سمند‌
هه، نه‌
لات نيستم، بگو به‌م کارآفرين‌
کار مي‌دم، بگو به کار آفرين‌
کارا همه چاقه، بقيه دنبال قرص لاغري‌
تو هم عرق ريختي تو کار، ولي تو پيک‌
تو هم شاخ مي‌شي گهگدار، ولي تو بيت‌
هر وقت مي‌گن کي لاته؟‌
عين گاو مي‌گه «ما»‌
هر وقت مي‌گن چي لاته؟‌
عين دادگاه مي‌گه «دار، طناب»‌
عقده‌ايه چون شبا تنهاس‌
مي‌بينه داف، مي‌گه درآر برام‌
خيس مي‌کنه با اينکه نزده به طناب‌
هه، يکي هم مثل تو‌
نفهميديم، مرد عملي يا مرد عملي؟‌
مرتيکه عوضي، فکر کردي چون مردي، پس دسته تبري؟‌
دلو خوش نکن به تيزي‌
سوزن هم با همه تيزيش نخ مي‌ره توش‌
تو که پونز هم نيستي‌
فقط روي زن ميخي‌
به خيالتم خيلي باغيرتي‌
مي‌خواي راه به‌ش ندي‌
رامش نشي‌
تو از کپک هم فاسدتري‌
از شهردار شهر نو جاکش‌تري‌
منم حقمه قدرت دستمه‌
تو بودي مي‌گفتي «فرصت نده»‌
«بپا فاز مثبت نشه»‌
گربه نره‌
فکر مي‌کنه خوش فکره‌
ولي بزدله، مضحکه‌
به‌خيالش فحش بده خوشگله‌
ولي مشکلش رشدشه‌
عقلشه، قلبشه‌
همه‌ش ترس، ترس‌
از اين‌که صداقت لوش بده‌
تو اگه جا من بودي مي‌شدي هيتلر‌
سر دشمنات مي‌کردي کيسه‌
يکي رو دولا مي‌کردي، يکي سه‌
همه رو رنگ، انگار گروه «کيسه»‌
فکر کن‌
چه من باشم، چه تو‌
هميشه يکي‌ديگه هست خب‌ که ازت لات‌تره، قاط‌تره‌
مي‌گه «تن باسنت دامنه»‌
به خودت بگي «طرف با منه»‌
فقط مي‌زني به مشکلت دامن‌
ده، فکر کن‌
اونم يکي مثل تو، آدمه‌
ولي قلبش آهنه‌
تنها راه‌حلش، عقل و نقض باوره

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE