Hampiale

Taha

Hampiale

June 26, 2021 4 292
Description

Producer: Ali Sorena

متن آهنگ

همپیله

از

كنار رود های سرد در این زادگاه مرگ
پر از دامنه ها زوزه ها و بازتاب شب
غرق میشویم در داستان كوچه های قبل
شروع میشود این پایان تلخدر راه در این جایگاه غم
یه پرواز یه پروا از این حالات بد
به سمت آسمان میپریم تا راه باز شه پس
غمگین میرویم تا دالان مرگ
خیلی خیلی نگذشت از این جریانای تلخ من
من سوختمو دوختم زد آفتاب سرد شب
اگه میخوای كه حل بشم یا كنار بكشم كه كم بشم
تو ام بلدی شاید بازی شیرین شه ولی تلخه تش
از قضا سر بزن به آسمون سرد شهر
هوای تلخ غمپایگاه شر شب
میسازیم تقدیر از تصویر درد شهر
دنیا رو نمیخوام تا كارمای جنگ بعد
پس ساختم تاختم بر نیم روز
به خودم باختم باز یا شدم پیروز
همین طور سردرگم در به در كلمات
این جهان باز كشت تقدیم كرد تلفاتو
به سمت هدفات راه بازه قدم بردار
تو باید رشد كنی كامل شی پس نه یك بار
كاش میشد صلح بود جاری تو هرلحظه پس
نبودیم تو ظلم و شادی بود بر عكس غم

باید گذشت باید بگذیریم
أصلانم حق با توعه هیچیم بش نگیم
ما كه رد شدیم حالا ئم تو پرتوئیم
فقط باید دنیارو مثل قبل پرت كنیم
برسه ایمان به قلب شهر من
برسه معرفت به جای حرف تلخ غم
نباشه بی منجی این زخم قلب من
نباشه بی كسی و تركش تو شونه های مرد
بیادش بارونی از آسمونی ابری
بشوره ببره همه ی این گونه های زخمی رو
همه چی واضح نمونیم تو تردید
ببینم برسه به من و تو و ما و هركی
باید إصلاح شه سرنوشت این شهر
باید درست كرد اینجا هر چی كه دیدمو
باید قلبامون پاك بشن بیشتر
تا نتیجه همه ی این خاك كنن پیشرفت
ملتی كه میبینم بی اعصاب و مریض
از همه میخوام زخمارو پاك كنن همین
همه ی دردارو خاك كنن سریع
برن به سمت هدفای ناب راه بعدی
مرسی از آدمای با مرام و دل پاك
كه میمونن تو انسانیت نه واسه یك بار
همه تو جهانی به اسم زندان
از نفسم میگذرم خیلی كیف داش

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE