Daad

Sami Low

Daad

February 4, 2020 76 9.0K
Description

Producer: Sami Low, Co-Producer: Ali Honor

متن آهنگ

داد

از

بزن داد ما آزادیم
ترسی‌ نیست تا باهامی
بزن داد ما آزادیم
ترسی‌ نیست تا وقتی باهامی
بزار برسه به دنیا ، صدا
کسی‌ نمیرسه به جز ما ، به دادِ ما
گرفتن فردا رو جاش دادن دردار و
چی‌ مونده از ما چیدن دو باله پرواز و
شکوندن قلبا رو معلوم نیست اشکا
وقتی‌ غرقیم توو دریا خفه می‌کنن فریادو
پس بزن داد و بزن فریاد
نترس و چون نیستی تنها
بزن داد ما آزادیم
ترسی نیست تا تو باهامی
چرا نمیرسه به دنیا ، صدا
کسی‌ نمیرسه به جز ما ، به دادِ ما
یه شب توو هوای سرد با یه پروازِ بد میری
میگن فرار مغز بت دلت تنگ واسه شهر
جونتو میگیرن راحت واسشون نداره ارزش
حتی امشب بخوابی سیل نیاد
ممکن فردا پاشی قطار از ریل دارد
اخبار بد تمومی نداره اصلا
افکار تلخ هر روزی همراه من هست
پس بزن داد ، بزن فریاد
بگیر حقتو تو نیستی‌ تنها
بزن داد ، ما آزادیم
ترسی‌ نیست تا همو داریم

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE