Mard

Mardas

Mard

June 17, 2021 84 11.2K
Description

Producer: Hossein Kian, Studio: Coma

متن آهنگ

مرد

از

احساس میکنم بیهوده راه میری
هر چقد ببری تو بازنده میمونی
هدف روبه روت بیراهَ رو میگیری
توخیال خودت یه قهرمان میمیری
شبیه یه درخت میمونی پُر بار ولی میوه هاش شده تلخ
فقط قد میکشی بی ثمر حتی داری از یه حریف تمرینی ترس
پَ برگرد عقب اینجا هست چالشی سخت تر از جنگ
اما در حقیقت..
غرقی تو دنیات یه دنیای سرد
نگرفتی چند چنده جدول ضرب
کم شدی از جمعِ خوبای شهر
نظاره گر نگاه طَرد
تو تو همه چی عقده میکرد
منم تو
بُرد پشت بُرد شدم مغرور قُد
یه قهرمان که گُم کرده راهو رسمشو
شُد !
همون که همه خواستن من به همه باختم
تا به خودم اومدم دیدم کَج شده راه
همه چی رو مخمه نکشی وار
بدون نور موندم پشت چراغ
یه مستجر مُقیم توو کنج اتاق
هی من میرفتم دنباله دار
نمیدونستم زنده باشم یا زنده به گور برم مف زیر خاک.
ولی تموم شد همشون ولی تموم شد همشون

همه چی شیرینه ولی تلخ، واس من‌‌
شده پر دفتر ،میاره خبر قاصدک
تا ابد میزنم دست و پا مثل مرد
هر بازی فرصتی برای تجربس
میچرخه زندگی به زحمت ،واس من
یه شهروند بینتون که پَرت شده ،جامعه اش
ندیده احترام خفگی و اضطراب بغض بعد التهاب

بلن شو بشکَن سکوتتو یه حرفی بزن
همش خیره ای به این و اون یه پلکی بزن
میدونم چَند سالِ هستی حَسرت به دل
نداری آه ی یه آوازه ای اسیرِ آزاده ای
همیشه محکومی بی گناه آواره ای
پس
منتظر نباش بلنشو بسه خواب
یه گوشه لَش کردی به خودت بیا
بیا هم مَسیر من با من بزن قدم
بندارو سفت کن من توو مسیرتم
روی جنگل یه سخره س رد پای من ‌
من همونم همون که تجربه کرد
با همه داشته هاش کُت شد سَمبُل درد

از تک تک شما من شاکی اااام
اما تَح دل همتونو بخشیدم
تو و من مثل همهر جایی با تو ام
دوریم اما صمیمیهمنشین قدیمی بُلَن شو مثل من

پس نشِستَم اومدم
اومدمالان خلوت خودمم
یعنی بین چشم و ذهنِ تو ام
پس بلند شو مرداز نو بساز
رد پاتو ازنو بزار
بزابشه مغز درگیر کار
مَمَنم اومدم تو جامعه بار
یه جامعه خواب ولی بیدار بمون تو راه جامع بساز

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE