Yesare

Meyraad

Yesare

May 16, 2021 22 4.7K
Description

Producer: 2PaMIN Records

متن آهنگ

یسار

از

نه پارتیم کلفته نه دورِ گردنم
ولی کتو وا کردم دور شهر زدم
هر روز میگفتم به خودِ احمقم
چرا هر شب داره سرت تلو تلو میره
خودم عقب ترم پام جلو جلو میره
اصن یه روز و نمیدم که انگیزه دارم
چرا با اونی‌که داغونه فرقی ندارم
چرا سرم سنگینه و سرگیجه دارم
مثه سگ‌ کار‌ میکردم تا پول درارم
خرجه یه شات الکل بود برامن
هر روز میگفتم چرا جون ندارم
ولی یه شب از معدم خون زد بالا
خودم و دیدم جلو ایینه که کبوده چشم
دیدم داره از بین میره تمومه عشق
جوونه تنهایی که کرد زمونه لهش
میخواستم بخونم ولی زبونه کشش نداشت
ولی حالا الان یکی زندست
که مردونه راه بره لا جدولا
همه کندن از همه من ساختمش
تو خیابونی که بود همش شبی جنگلا
هنوز سرپام با این که زیرِ پا کشیدن و
همشم تیرمون میخورد سنگا
همه غرورشو ریختن
ولی تش سربلند اومد بیرون از جنگا
من عادت ندارم برم پشتتون
قایم‌ شم جلوتون میگم تف بتون
شما که جلوروم راه نمیده تخمتون
میخواین با اسمم زیاد بشه رشدتون
با تیغ ریش میزنین و یا با ریش تیغ
کسی مخالفه بگه خب با ما هیشکی
نگیر انگشتو سمته من هی
چون خودتم میدونی حرفه حقه
میگن بازم می‌راد اومد‌ رو عرقه
همه اینجان ولی
میگن بازم می‌راد اومد‌ رو عرقه
همه اینجان ولی باز اون اون طرفه
یه مدت ساکتم ولی یهو
کل حرفارو میپاشم رو ورقه
به خاصو عام ثابته پشته کارم
وقتی داغونم‌ ولی باز خوشه حالم
فعلا بزن بخور داشی نوبتته
یه رو گره میشه داشی مشته ما هم

چپ و راس رفتم هر ورو دیدم
تا تهش به چشام‌ مرگه رو دیدم
جهان اخراجم کرد و یه امضا زیرش
زد به تخته سینه برگه‌ رو بی رحم
از درون هی ترک خوردیم
ما اون جوونایی بودیم که به درک خوردیم
فک کن لش کردنم واسه خوشگلیه
من بد دهنم حاجی مشکلیه؟
غمه پشته چشممون کهنه بود
تنها صدامون تو کوچه ها صدا سرفه بود
میگه شانسه دوباره بده امتحان کن ما
ماهی از اب میگرفتیم مرده بود
شانسه چی؟
یه عمر باید دمه در باشیم
مسیرمون نمیخوره دمِ سرافی
هرچی میکشیم ازین دله وا موندمونه
ما که همیشه با همه مثه کفِ دس صافیم
ولی میشکونم من این در و یه رو
اون روز فقط بگو این اون پسرس
لال نمیشیم ما همیشه هستیم
رونده کاریمون یه سرس
یه کاری میکنم اونا که گفتن نمیتونی
دیگه نتونن صاف تو روم‌ نگام کنن
یه رو میزارم و میرم با خیاله راحت
اونا دنبالم بیان و صدام کنن
همونا که منو نمیخواستن
من و میکوبیدن و ولی
همونا که منو نمیخواستن
من و میکوبیدن و ولی من نمیباختم
کم کم دیدن که دارم رد میدم و
دیگه سر به سرم نمیزاشتن
چشا درشت و خونی دیگه لبخند نبود
دیگه حس و حالی مثه از قبلا نبوند
رو جف دستام میدیدم دسبند تموم
من یه شهر ترکوندم پس از من نگو
من همه رو ترکوندم ازم بد نگو
من یه کاری کردم تو رپ اسمم بمونه
حرکتایی تو رپ زدم که جرعت میخواست
که باباعه واسه بچش قصمو بخونه
تو جیبه هیشکی دس نکردیم
خواستین بس کنیم ما بس نکردیم
ما جون کندیم پوله یه ترک و داریم
کارایی که شما قبلا از ترس نکردین

فک‌ نکن که کم میارم
حتی اگه روی سرم تفنگ بزارن
کل روز کار و بد شب بیدارم
هرچی سرِ رام باشه رو برمیدارم
میخواستم در بیاد اسکناس نقد
میخواستم‌ واسه همه افتخار شم
هر وری به هر دری زدم گفتن
باس پول بیاری داشی استعداد پشمه
ولی یهو نور انعکاس زد و
مشغله زیاد اضطراب بد
یه رو کارایی که کردم و تعریف‌‌ میکنی
اون روز من فقط تو قصه هام پَ (هَ)

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE