khoon

Mooiin Parnon

khoon

November 18, 2022 19 5.5K

متن آهنگ

خون

از

موهای خواهرمو بهونه کن بده بش گیر
بازم ب اسم قانون بزن بهم تیر
بزن بکش ببین بت چی میدن
بزن بکش ب اسم اینک بی دینن
بکش نزار ازین بیشتر شکنجه شم
عجله کن گلولتو ب من بزن
بزن بزن تا میتونی ب من بزن
بزن بمیرم ک رسیده صبر من ب سر
بزن خیلی وخته منتظره فرجامم
بزن بکش ولی بدون بری هرجا منم
بزن ولی تو دل این خاک پره منه
بزن ک اربابت تشنه خونه منه
بزن بزار نداشته هام تکمیل شه
بزن شاید اینطوری نیازات تامین شه
بزن اره ب خودت شرم نکن
اگ قاتلم بزن ب من رحم نکن
بزن اگ بیگانم یا بی ناموس
ولی اگ بیگناهم تو ی بیناموسی
بزن برعکسه وظیفه لباست
بزن تا دیکتاتور ب تو بنازه
دانش اموزه اون ک مبصرع کلاسه
دائاشتم با اینک چهرم ناشناسه
بزن واسه حقوقی ک لایقشی
کشتیو غرق کن ب امید قایق بشین
دله ما پاره شد هر چی اهه کشید
تو نمیتونی پشته اون پولا قایم بشی
بزن راحتم کن یا با من هم صدا شو
من تو خیابونم بزار زمین صلاتو (صلاحتو)
با اینک خیلی زدی من هنو بت امید دارم
حتی بعده مرگمم بت امیدوارم
میدونم ک یکیه باهم ما دیدگاهمون
انتقام از اونی ک ب تیغ داده خون
یکم فک کن ب خونای ریخته شده
خونه اتیش گرفته ، آبی نیس ب شعله
پوله خونه جوونامون نفرین پشتشه
نزار با تفنگت ی بیگناه کشته شه
من واسه حقم جونم دستمه
بابا بفهم منم تو این خونم حقمه
همه چیم رفته اعتراضمم قبول نیس
ب کنار
ینی حتی ی عیب از اون نیس
ینی تو این سالا یبارشم حق بام نبود
داش بفهم اون دشمنمه همرام نبود
برم خونه ذره ذره میمیرم
حداقل اینجا با شرافت میمیرم
بیا سمت مردم ک اونروز میبینم
نیای ب وختش جونه شماهم میگیرن
داداش نزار ازین بیشتر دیر بشه
نزار دلت مثه دله اونا دیو بشه
نزار ی گل دیگ ازین باغ چیده شه
داداش میکشتت بعده اینک سیر بشه
این گربه با ما باشی میتونه ک شیر بشه
حضوره ما کناره هم بیمشه
اون نمیتونه با خون ما بیمه شه
فریب دروغاشو نخور ک فیلمشه
ابرا برید کنار ک خورشید دیده شه
روشنایی ب تاریکی چیره شه
ستونای ظلم زمینگیره شرک
قدرت کلمه رو ببین داداش اینه شعر


ورس اول

من تو خیابونم یه قدمم عقب نمیرم
بدون آرمانام یه درصدم عوض نمیشن
حتی اگ اونا همه چیمم ازم بگیرن
نه من یه قدمم عقب نمیرم
همین دوبار
داداش عامل دردای خودت خوده اونه
داداش یادت نره دله خودت پره خونه
داداش خونه بدون اون ضحاک گلستونه
داداش دنبال که میری نگا خودش کوره
ریختن خونه ما واسه اونه ک پره سوده
نزار به خونه ما دستتو کنه الوده
داداش برنده ایم کناره هم ی قانونه
تکیه ب اتحاد میتونه مارو بتازونه
داداش نگا کن با دقت منم برادرت
یه فریبه که ببینی منم برابرت
داداش حقوق زنو مرد فقط برابره
داداش خواهر جگرگوشه برادره
داداش خیانت نکن به ما مرضو بشکن
میشه توی وجودشون هرشب ترسو حس کرد
ما توی سینه هامون فقط قلبو عشقن
چرا گلوله ی تو سینه منو بشکنه
من به سربازای وطنم گل میدم
آزادیو به هموطنام قول میدم
بزار زمین باعشق تفنگتو
تابع سفید و سبزو رنگ سرخ
بزار زمین سلاحتو واسه خواهرا
واسه پدرا واسه مادرا
واسه پیروزی واسه پیشرف
نزار کسی دیگ به تو بگه بیشرف
یادت باشه حفظ جون مردم این هدفه
اونا مردمتن دشمن نی طرفت
توعم یکی از لاله های همین باغی
توعم شریک مایی توی غمو شادی
بزار زمین هموطن از مافوق نترس
هرچیزی که باعث جنگ ما شد تلس
مردم عشق ؟ یا آخوند هوس ؟
بزار زمین تو باتوم اَ قص


جوونامون
همه با شهامت
نگید کشته شدند
بگید شهادت
نگید امنیت
بگید شرارت
بگید خون اریایی یعنی رشادت
بگید اعتراض
نگید اغتشاش
تنفر از توعه واس ما کلی عشقه لاش
ببین کشتن ماس که اشتباس
حالا تو هی به خون من تشنه باش
واسه دریدنه قلب من تو دشنه باش
ایرانه زیبارو ویران کنو زشته باش
خواهرامون همه عشق داداش
میرقصیم بدون چش ب شاباش
اگ یروز شنیدین ی جوون کشته شد
فراموش نکنید هرگز دست مشتشو
بدونید پایمال نمیشه خونشو
گریه نکنید اون فدای خونه شد
هرگز نمیبینید که من تسلیم شم
حتی اگ فدای عهدی ک بستیم شم
توی مسیرمون پره تلس حتما
ولی من شاخه هرزاشو حرص کردم
زبونم تنده
مثه نمیشه ماره
ولی حرفام واسه همه میشه باور
وختی تقلب کنه بازنده میشه داور
من توی دله این خاکم من ریشه دارم
زنده باد خواهران سرزمینم
واسه ازادیمون نمیزارم سر زمینم
ببین من فقط دنبال اتحادم
جذب میکنم همونایی ک حذب بادن
میمیرم در راه خواهرامون
جونم فردا باورم فدا مادرامون
فرصته برگشتو میزاریم ما براتون
اینجا تهه خطه رسیده اخراتون

بیاید همه دسته هم دیگ رو بگیریم
بیاید همه باهم حقمونو بگیریم
من نمیتونم ازین بیشتر صبر کنم
بزار خونم بریزه گلارو سبز کنم
بیاید همه دسته همدیگ رو بگیریم
بیاید همه باهم حقمونو بگیریم
من نمیتونم ازین بیشتر صبر کنم
میخام با خون سرخم گلارو سبز کنم

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE