Bede Bere

Rez

Bede Bere

October 5, 2017 219 48.4K
Description

Producer: Mez'Rab
Label: Divar Records

متن آهنگ

بده بره

از

روی حرفم با خودمه روی ماهم
خورشید درونم و من داغم
پهنم سطح کیهان، خونه‌ام سمت تهران
خلق می‌کنم از جونم تا وقتی داره امکان
بی‌نهایت، در نهایت، غیب می‌شه
هرکی می‌گه باید نباید
صبر تو فاز ایوب،
غرب تو فاز شهرک
وقتی مخروبه می‌سازن
پَ می‌رن راه و برعکس
جلو پامون یه دره است
گذشت مسأله است
مظلوم مظلومه، یکم ظالم بشه حذف
مجبور مجبوره، یکم جابر بشه کم
تو این تابش کم، منم تابع‌شکن
من از همون روزنه‌ام وسط نا‌کجا
نمی‌دونم تا کی می‌تپم و تا کجا
ولی یه چیزو می‌دونم تو این راه صاف
خیلی چیزا نابجاست
خیلی چیزا نابجاست

این همه ترسو بده بره
بار گناهو بده بره
غرور اشتباهو بده بره
بده بره بده بره بده بره
این همه غصه خوردنو تو بده بره
این همه دروغ گفتنو تو بده بره
توهم جدا بودنو تو بده بره
رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بده بره

روی حرفم با خودمه رو زمینم
چه از مریخ یا ونوس من این جا همینم
کل حرفم اینه که من هستم
کل حرفم این که من هسته‌ام
با آب جاریم، با خاک هم‌خواب
با باد می‌وزم با آتش گرما
من واسه رشد اینجا اومدم نه واسه جنجال
نه واسه صلح نه واسه جنگا
امنیت و خواستم، شناخت رو پیدا کردم
اراده می‌گفت باید بریم بالاتر از گردن
گذشت روزای زردم، اومد روزای سبزم
رسیدم توی قلبم
رسیدن توی قلبم
نتیجه‌اش شد صداقت شکوفه زد تو گلوم
با این حساب فقط یکی موند اون رو‌به‌رو
گرفت همه منو در بر
شدم تاجی بر سر
اونوقت خواستم باشم مسیری برای عبور

این همه ترسو بده بره
بار گناهو بده بره
غرور اشتباهو بده بره
بده بره بده بره بده بره
این همه غصه خوردنو تو بده بره
این همه دروغ گفتنو تو بده بره
توهم جدا بودنو تو بده بره
رد شو بره حل شو بره
وصل شو بره بده بره

این همه ترسو بده بره
بده بره بده بره بده بره
این همه ترسو بده بره
بده بره بده بره حل شو بره
وصل شو بره رد شو بره بده بره
بده بره همشو بده بره بده بره

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE