Tavahom

A30 & Artam

Tavahom

August 11, 2020 19 2.6K

متن آهنگ

توهم

از

زندگیم یه فاصلست
میون کتابا میون نگاها میون صداها
و پژواکش انعکانش من شدم
هرچقدر گرم شدی سرد شدم
ترک خورده آینم چون آیدایه شعرم
تویه آینه مردی رفت زندگیم پنجرست
من هم اون سیگارم، دود میشم روی لب
زود میرم توی قبر
اگه طعمش شده تلخ اشعارم بخاطر کام پشت لبهاته
تو بزن با من حرف من هنوز پژواکم
تو بزن با من حرف من هنوزم انعکاس حرکت لبهاتم

كوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد
در من زندانی ستمگری بود
كه به آواز زنجیرش خو نمی كرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم
پشت قلبم سُل وصله
این نماد صلحه
معنی ارامش
من و ساز یک شعر من و عشق با یک دل
من و شب پرسه زدن تو این شهر
من و تنهایی من تو این شب
چشمانی بی دیدار من و یک نخ سیگار
این منم آشنا نه غریبه ای در ماورای افکارم
ولی شاید جاوید چه کسی میداند
چون‌به قول شاعر تنها صدا میماند

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE