Mehmooni Khoodemone

AliReza JJ, Sijal & Nassim ft Erfan, Paya, Sina Mafee, Behzad Leito & Magico

Mehmooni Khoodemone

February 25, 2017 1 3.0K
Description

Producer: AliReza JJ

متن آهنگ

مهمونی‌ خودمونه

از

هي ميپرسن کي پير ميشين؟
حالا حالا ها نه
برو

اگه تو کلابيم
اگه تو باريم
اگه تو پارتيم
بازم مهموني خودمونه
اگه با دافيم
اگه همگي زاخاريم
بازم مهموني خودمونه
مهموني خودمونه
مهموني خودمونه
هرکي بخوايم ميمونه
هيشکيم نه نميريزه مهموني خودمونه
هرکدوم وزه ترين,راضيم به بهترين
مهموني خودمونه
مهموني خودمونه

خوابت,عميق تر از اقيانوس
من صب ? پاميشم,اختاپوس
فک نکن منو کرده اين دنيا لوث
بازي تو دستامه گل يا پوچ
چجوري حرف ميزني باهام با لاتي
وقتي ?? سالته هنوز خونه مامان باباتي
زاخار کلِ برنامت اينه که ارث بگيري
اينقد منو بشنو تا تو حرص بميري
تو تهران منتظر ببيني کي ک/شر ميگه
جي جي هنوز کيکوسنر ميده
فردا ببين کي کنسرت ميده
کي پوستر ميشه
بيت ساز شماره يک
ميگن جي جي نوک زبوني تو نخبموني
انقد زدي يه موقع رو کُک نموني
چون اصن فايده نداره بهم گفتن هيس
چون نه شاکي نه قاضي به تخ/مم نيست
همه فشارو ميدم روش يه “ف/ک يو”
دنيا رو ميگيرم با هوش و آي کيوم
هنوزم بهمن خورد ميکنيم
اسفند دود ميکنيم
فروردين برفارو پودر ميکنيم
تو تهران,هرجاي دنيا بريم چون ميدونيم ما

اگه تو کلابيم
اگه تو باريم
اگه تو پارتيم
بازم مهموني خودمونه
اگه با دافيم
اگه همگي زاخاريم
بازم مهموني خودمونه
مهموني خودمونه
مهموني خودمونه,خودمونه
نه نه رات نميديم

مهموني خودمونه
حيووني خلمونه
کلِ خونه قفلمونه
زيرزمين و پشتبومش
رات نميديم رات نميديم نه
کلِ تهرونم دورمونه
دور کره ول بوديم خوره ام بوديم
اگرم صبجش سلوليم تخ-ممونه
يه شادونش اسه خونه
چشامونم کاسه خونه
آره تاره خونه
چه آلوده س آسمونش
بگن که به شانسمونه
به چرخشِ تاسمونه
ولي به خواستمونه به روش خاصمونه

اين تيريپي که زُل زدي ديگه
واست معلومه امشب يه معضلي ميشه
رومي ولي فازه مولوي ني که
دافت باران ني اما کوثري ميده حاجي
رفتيم تشو تش خوش نبود
لش بوديم وقتي لش مُد نبود
پس ک/س نگو که من معمولا فازم
موسا و سپي خوب دراومد از آب
ميدونين که من حوصلم از دارو داف الافو
گل و خطو شات و پرپاچه سر ميره سري
فازمم اصن مهموني نيس ولي
مهمون مني بازم هرچي بزني
توي شهري که ابريه هواش
بد ميشه اگه بشي درگير شباش
مث من مث بقيه نباش
وقته تغييره الان

مافي دست گذاشته روي کلمه
تا باربيت حال کنه مست تو بغلت
تا من نگم روشن نميکنن اصلن
چون دستمه دستورالعملش
عقب لشم کَپ رو سرمِ
دختره دود ميده از دهنش
کيکو کُکو پيکو پُک
تا با اينا بشي هي تو شُک
اينم از داستانه تهرانِ ماست
چه باکلاس
نگاهه ما
به ستارهاس
فشار پام رو پدال راست
انقد تند ميريم ورشکسته نشه اداره گاز
جعممون جمعه
سرمون گرمه
چند ميليونم که فَنِـمونن
بدت اومد
اينجا همه خوبن؟

اگه تو کلابيم
اگه تو باريم
اگه تو پارتيم
بازم مهموني خودمونه
اگه با دافيم
اگه همگي زاخاريم
بازم مهموني خودمونه
مهموني خودمونه
مهموني خودمونه,خودمونه
نه نه رات نميديم

مخامون اسيدين
اين دُزارو نديدي نه؟
فيلو ميندازه فشاره کف سينت
مهم نيست کيسه دست کيه
ميره کي يه لسه ديگه
مهم اينه دست به سينه
کسي نميشينه
هرچي که ميخوام برامون فراوونه
شهرمون همينجاست هوامون لواسونه
هنوزم لب آسونه
ميزنيم و ميکشيم از هر چي تو ترازوعه
هرچي تو ترازوعه

مهمون خونسرد
کدوم روز بود اون شب؟
توپ تو تور
زود دود تو خون
تا استخون با پوست و پول
شد شستشويه مخو
گوشه تيز واسه ک-سو پول
ککو دپو شرومزو اودي
روي شرم بطري دماوند
ميچرخيد دست بچه هاي دورم
حلقم با قرمز مينويسم
وسط تابلويه مثلثم
از سمت راست شده بلند دندم
خودمم نه؟
هنرمندم
شهرتم هم پايداره
ميکنم من معروف رپ

بزا وايسن از بيرون حرص درارن
کونا ميگن اينا نيو فيس ندارن
جون دم در بده بفرما تو
نميخوام بدم من ديگه به فنا رو
اکه دختره ک-س گفت بخند با اون
اکه نخندي اشکش درمياد بد
از اون هرچي برمياد من
لشم اونا دوس دارن هميچن آدمو
ببين دايي اينجا مهموني ماس
دمِ در مونده خب حيووني باز
ايوون باز تو بالکنيم ما
رُل و پاس بده باز تا حال کنيم ما
نه من ندارم شماره رُند
ولي زنگ ميزنن اونا دوباره تند
چه تو مهموني بشيم چه دوره همي
ماها ناب ناب ناب تو کلِ زمين

اگه تو کلابيم
اگه تو باريم
اگه تو پارتيم
بازم مهموني خودمونه
با دافيم نابيم
اگه همگي زاخاريم
بازم مهموني خودمونه
مهموني خودمونه
مهموني خودمونه,خودمونه

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE