Rig

AmirAli A2 ft AmirAli Sniff

Rig

September 24, 2016 6 2.4K

متن آهنگ

ریگ

از

جوجه لش تو به بعد
ما رو دید نزنی که ترکیدیم روی هم ، ولو تو این لونه سگ
افتادیم مست و چت در و داف از هر مدل
میخوابيم کنار هم تا فردا باشیم هنگوور
صدا جیغ و سوت چهار تایی جین و جوز
هشت تا داف که چهار تا چهار تا هی میکنن هیزُ دود
زود زود پیچ پیچ که نکشیدم تیغُ روت
امیر علی میخونه تا دنیا بشه زیر و رو
لش عین جنازه ، جنرال آیتونز پنچ ستاره
چند ساله که داره کنارت
میندازه رو ووفرا ویبره
میزنه تو کوسه ها شیرجه
کبوده لبا تمومه شبا
چون این دافا آویزونن مثه زبونه سگا
انقد کندن دیگه چیزی نمونده اَ ما
پیش ما خونه نمیرن تا تموم شه مواد
چون ما دیگه ته جوبیم اینه کف روی آب
این ترکا رو میبینی یه دفعه توی سال
اَ این جنده های جدید شهرت سرم
و این موزیکا رو هم واسه داف قفلم زدم
اینه زندگی ما اگه شک داری ببین
تاره دوست نداریم زیاد از لش بازی بگیم
ما هرکاری بکنیم و هر جایی بریم ، میخوریم از بطری خودمون
ما گنگ خوندیم و یهو کس ریخت دورمون
موزیک من تراپیه واسه درگیرا
واسه اونایی که میمونن تا سه شب بیدار و چت در دیوار
میدونه که زندگیه خوب تو پستِ
خیلی چیزا هست که میتونه زود درست شه
اینجا شهر مریضیه چون ماها توش ولیم
شماها مریضین اگه به ماها گوش بدین
دیگه رفت جذابیت کثافت کاری
واسه من و واسه زاخارای کنارم داشی

میرن در و دافا از سر و کوله ما بالا ، چون سر بوده کارامون و عر و عور زاخارا

یه باربی مست داره یادگارش دستماله
که سفیدیش از مائه واسه شما افسانه
واسه ما تو مثانه بریزیمش از حالش
مسئله هست فازِ اون که شبا از خوابِ
تو میدوئه عمّامه با یادِ ما کفخوابه
کافیه که کل باشه پس تو بگیر دست خایه
خمارم و خمیازه تو مایه های ومپایر
فرم های بد پاچه پنج تا چت
پا رو پدال پروازِ بعد پایه برنامه
گاییدن سیاره ، گلخونه وصل داره
زدم و تو نست پاره ؛ نتیجشم هست بارش
شاشیدی رو اعصابت
پریودی حواست حسابی باس جمع باشه
چون مغز ما بد فاکِ
فرآیند فرماله فرم داره فاز داره نول داره
نمونۀ نرماله دلیلشم کنیاکه که پیپر و گل باشه
نور بتابه گل باشه بسازه یه گلواژه
چون که باید پل باشه
بین من و دنیا شعر چت تا کی؟
اینم ریتس با کبریت یا کیک پیپ با فیک
کیک با بیس تیک تاکِ میک تا که
این هیپ هاپِ هید یا هیگ فیکس یا فیک
یه پک پاکت هید آس تیز تا سه تا احوالت
سیک با سِک سیک حالت
یا اعصاب سینک با حس هیس ساکت
تا اعصاب سینک با حس هیس ساکت

میرن در و دافا از سر و کوله ما بالا ، چون سر بوده کارامون از عر و عور زاخارا

پنج جی روزانه مصرفه دافم
خودم از این عادتای مسخره دارم
یه لشکرِ با من که عربده میزدن
اسلحه دارن من سرترِ کارم
من مرحله چهارم
خلاف سنگین جاسازِ هر وره ساکم
تو خاطر خوبَت بوده سیگاری یا طبیعی
بیکاری و جقی
تو فید شدی ولی من این دور و ورام ؛ صبح و شبام
کاسب میاره ککُ برام
فاز نمیگرم اصن با یه جمع کتدی
گارد نمیگیرم اگه بهم حمله کردی
چون که افته واسه من که کس به ما بگن
ما کیسه بوکستیم چاقال مشت به ما بزن
پَ خوش به حال من
که یه کارایی میکنم تا مخ بگا بدم
جا اينكه که بشینم از غم و غصه هام بگم
تو رپری داشی من کس خوارشم
رد میشیم ازت ، اگه رو به روی مایی
شبا خراب صبحا رو به راییم
همه بالان فاز رو به پایین
نمیره و اکیپی میریم بالا تو این ماشین
خط میزنیم و نمیخوابیم عجیب توی کاریم
خورشید میاد میره ما همه تکیم تو این بازی
پس چت و ولو ، ملو یه رول
اینقدر پیک شدیم زدیم قید دلو به کل
خدا نزدیکِ ولی نه به تو که دوری
تو رو گوش میدن زاخارای سر پل رومی
ما ، میریم جلو مثه قدیم داش بهتریم
بازم دارم مثه غریب ترکِ جدید
فاصله زیادِ بین من و تو
یه نصیحت دوستانه بزن قید رپُ چون
خطت ، یه مشت خزتر از تو اند
بگیر بشین داشی قبل از این که مسخرت کنن

میرن در و دافا از سر و کوله ما بالا ، چون سر بوده کارامون از عر عور زاخارا

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE