Niaz

Bahram

Niaz

February 13, 2017 4 3.3K
Description

Producer: Mahdyar Aghajani

متن آهنگ

نیاز

از

می دونم بیمارگونه ست
ولی خالص
ولی جالب
بعضی وقتا یه کسی رو می سازم تو خودم که خودمو بکشم به چالش
من از این جنگ معنی می گیرم
من از این فرهنگ میام
کودکیم تو عمق فکرم فریاد می کشه جنگ می خوام
من از اون زخمیام که دلمو خوش می کنم به سختیام
واسه غصه نخوردن کنج اون قفس ارزش ساختم از بدبختیام
این دفعه نوبت تو بود
بیا بجنگیم اگه بدت نمیاد
فقط از من دلگیر نشو
تنهام نذار
برگرد
بیا

برگرد
برگرد
ببین برگرد
من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم
تو می تونی اونی باشی که این بیماریو درک کرد

من با جنگ زنده م
تو امیدوار به صلح
تو امیدوار به من
من امیدوار به تو
بگو چی می مونه تش؟
بگو باقیشو
بگو فریاد بزن، خالی شو
بگو شاید همین شروع بحثی باشه بینمون
شروع کن بازیتو
ببین این خود منم
زاده شهر هرت
زاده اشتباه
اینم خوب می دونم که آب به رود برمیگرده یه روز
ولی این ماهی مرد
تو ساخته مغز من
من ساخته مغز جامعه م
همه تغییر شکل می خوان
اما من تغییر فکر
می خواهم برگردی

ببین برگرد
برگرد
من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم
تو می تونی اونی باشی که این بیماری و درک کرد

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE