Tekrar

Bahram

Tekrar

February 13, 2017 4 3.3K
Description

Producer: Mahdyar Aghajani

متن آهنگ

تکرار

از

تو تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من؟
من اشتباه کردم ولی کسی نکرده این اشتباهو مثل من
روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهرو
شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو
یه صدای زنده تر
حالا این منم
چیزی که هستم
جدا از من نیست نوشتن و خوندنم
اتفاقاً
یادم نمیاد که شب بود یا که صبح بود
دلم پر بود
یادم نیست حالم چطور بود
پای چشم سیاه به رنگ نصفه شب
تو دلم آفتاب سر ظهر بود
سرم پایین بود
با این بود خطرم
خودکارم همبازیم بود
صدای یه آدمیو می شنیدم ولی برگشتم و دیدم کسی پشتم نیست
لعنتی کسی نیست
تو تو توهمی
هر چند که توهم هم خیلی چیز بدی نیست
باز صدام کرد
من یه کم جا خوردم
مغزم دستور داد به پلکم
پس چشام وا شد
بعد برگشتم رو به خیابون
پاهام سرّ و شل شد
ترس تو چشام بود
جرات تو دستم
که یکی یه هو گفت: تو، هی
تویی که زمین و زمونو همش فحش میدی
با این موزیک عجیب و غریبت خوش می شی
بعد تازه میگی این ویژگیته عیب نیست
عمرت و جوونیتو پاش دادی حیف نی؟
گفتم تو کی هستی؟
با من چیکار داری؟
گفت عجله نکن از هم سوال زیاد داریم
تو از اونایی که فکر می کنن کوه کندن
من گفتم کجاشو دیدی تازه شروع کردم
گفت خیلیا مثل تو شروع کردن باختن
گفتم هدف داشتم اونا آرزو کردن
گفتم تو چی هستی که با این کلماتت با ریتم تند قلبم با مخم می رقصی؟
گفت من توی پشت تصویرتم
گفتم دروغه از دید من تو وجود نداری
من توی تنهاییم به تو معنی میدم
گفت من یه صدام فقط که جای التماس بهت اعتراض کردم
گفت دروغ تویی نه من، نه
منم لبخند زدم یه نگاش کردم
سریع دویدم و برگشتم تو اتاقم
دلخوش بودم تو حبابم
گفتم احتمالاً ناراحت شد و ترکم کرد
ولی اشتباه کردم
اومد نشست جلومو یه نگاه کج کرد
صداشو صاف کرد و ابروهاشو خم
گفتم فکر کردم رفتی و رفتم
گفت با این فکرت باید به شعورت شک کرد
گفتم من پیش می رم واسم راه پس نیست
گفت این همه بلا اومده سر زندگیت بس نی؟
یه چند دقیقه بهم گوش بده
حرفام واست بد نی
تو ته تهش یه سرگرمی ای واسه این ملت با فکر سنتی
تو کشورت که یه مجرم غرب زده بودی
اینور آبم یه کله سیاهه غربتی
تو اشتباه کردی
گفتم اصلاً حق با شماست
ممکنه بگی دیوونه م
اما
ببین من نمی دونم
تو تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من؟
من اشتباه کردم ولی کسی نکرده این اشتباهو مثل من
روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهرو
شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو
یه صدای زنده تر
حالا این منم
چیزی که هستم
جدا از من نیست نوشتن و خوندنم

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE