Ghesseye Zirzamin

The Ways ft YAS

Ghesseye Zirzamin

January 1, 2010 24 12.9K
Description

Producer: Kaveh Afagh

متن آهنگ

قصّه‌ی زیرزمین

از

سالیان سال توی زیر زمین ها
با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما
روزگار ما همه شک و تردید
هی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم
از تموم دردا توی سرما و گرما
پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا آسمون ها
دستای ما خالی مغرور اما
فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها

در نزن که بازه در
واسه حرفای تازه تر
سواره کلمات بشیم کم کم
اگه پایه ای بشین ترکم
دربست بریم به مرکز که
مرحم بدیم به هر زخم
هر کس که سیره از درد
و پس حرکت به زیر هم کف
چپ و راست به هر در زدیم
سبک رپ و راکرو از دست ندیم
مثل برق و باد و از هر طریق
درد و رنج مارو هرکس ندید
میدونی که کسی پشت ما نیست
واسه دستگیریم این مژدگانیست
پس میشه رشد ما ریسک
ولی اینا مانع رشد ما نیست
مغزم سراسر تو فکر نو
نبضم هماهنگ با مترونوم و
تو میبینی دستم میکروفون و
خوب میخونم این و رو ریتم تند و
هوو اینه سلاحه دستم
و میاد از سینه صدای خستم
وقتشه همه با هم یکی بشیم
حرف قلب و راحت بگیم

زندگیمون و روی ساز میرقصونیم
به هر دلیل به هر کجا که بخوایم میبریم
پا به پای ترس بین راه آسمون
به هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدیم
از تموم دردا توی سرما و گرما
پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا اسمون ها
دستای ما خالی مغرور اما
فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها
سالیان سال توی زیر زمین ها
با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما
زندگیمون و روی ساز میرقصونیم
به هر دلیل به هر کجا که میخوایم میبریم
قصه های دردهای ما پایانی نداره
اما پاکی دستهای ماست که اوج و میاره

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE