• YAS (یاس)
  YAS (یاس)

  Yas

  حرفامو فقط در چاردیواری خودم غر زدم و شعر هامو فقط خودم تماشا کردم و گوشه دفترم خاک خورد. هر بار که نوشتم آخرش گفتم که چی؟
  امروز تصور می کنم سال هشتاد و یکه. سالی که بی توجه به کنایه ها و تمسخر اطرافیان این راه رو آغاز کردم و مدام با خود تکرار کردم سکوت توجیه نداره و رسالت هنری طالب سکوت نیست. ‌
  و امروز با این دیدگاه ادامه میدم: اعتراض به شرایطی که خودم هم مسببش بودم بی اساسه.
  چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. ‌
  از منظر کلی (فارغ از هنر) در طول این سال ها فرصتش نبود ولی شاید این قرنطینه هر یک از ما رو به مرور خودمون وادار کنه. که هزار البته بعد از این مرور با دیدگاه جدیدی پا به خیابان خواهیم گذاشت.
  تصویر: حمیدرضا پوراکبر
  موسیقی: عَرش
  به همراه بخشی از صدای زنده یاد شکیبایی
  و شعر سهراب سپهری


 • YAS (یاس)
  YAS (یاس)

  Yas

  درود
  سال نو مبارک
  این بار بدون هیچ آرزویی شروع می کنم
  بی حرفِ پیش بریم جلو ببینیم چی میشه
  بهترین ها از آنِ مردمی که یک عمر شادی و لبخند از این زندگی طلبکارن
  فارغ از بحث ویروس و این داستانا سست عنصر بودن مسری ترین بیماری دنیاست
  امید که خونه نشینی ها باعث سست شدن ما نشه
  هنوز کلی راه مونده
  سال نو مبارک


 • YAS (یاس)
 • YAS (یاس)
  YAS (یاس)

  Yas

  مسؤول اِسمه و مسوولیت فِعل، و شما فقط اسمشو دارید


 • YAS (یاس)
  YAS (یاس)

  Yas

  Toronto
  May 18th
  Boss club
  Mosafer
  Video: Canada Create


 • YAS (یاس)
  YAS (یاس)

  Yas

  Toronto
  May 18th
  Boss club
  Mosafer
  Video: Canada Create


 • YAS (یاس)