• Bahram (بهرام)
    Bahram (بهرام)

    Bahram

    تک آهنگ #گوشت در تاریخ 27 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.
    پیش خرید در ایران هم اکنون از طریق @peeleh_ امکان پذیر است (لینک در بایو).
    پیش خرید از طریق آیتیونز و گوگل پلی از 11 May آغاز می شود.