• Reza Pishro (رضا پیشرو)
  Reza Pishro (رضا پیشرو)

  Reza Pishro

  خاک پای همگی،جا داره یه تشکر از خودم کنم که برای خودم و خیلی ها هم رفیق بودم هم پدر هم مادر هم برادر جا داره به خودم افتخار کنم بخاطر تحمل و صبرم که از ته پایین شهر با صفر هم خودمو کشیدم بالا هم دستها گرفتم (که اثری از خیلیاشون نیس)و جا داره خودمو ببخشم برای اشتباهاتم و جا داره خودمو بخاطر حکم ذهنی ادما در مورد خودم سرزنش نکنم
  باید از خودم بخاطر وسواسام تشکر کنم،باید شعوری که خدا در برخورد با همه چیز بهم داده رو قدر دانش باشم،باید خدارو شکر کنم بخاطر فرصتهاو پولهایی که بهم نداد تا قدر داشته هامو بدونم !
  بخاطر همه چیز اول از خدا بعد از خودم و بعد از رفیقایی که رفیق موندن تشکر میکنم
  دم خودم خیلی گرم که پشت ماجراهای خفن زیادی بودم و به خیلیا امید و قدرت حرکت بیشتر و بزرگی دادم
  و دم شما گرم که هستید🤟🏾❤️