• Erfan (عرفان)
    Erfan (عرفان)

    Erfan

    حاله همتون خوب باشه
    بمونين خونه، ببينين گاهى تنهايى چه خوبه و اگه يكم توى خودت بگردى چه فكراى قشنگى ميكنى و به چه چيزاى جالبى ميرسى. خودت رو بهتر ميشناسى و اولويت بندى خواسته هات عوض ميشن. رشد و تغيير زمان و حوصله ميخواد و از گشتن توى اعماق خودت و تنهايى شروع ميشه. از اين روزها و اين فرصت استفاده كنين. (عكسها از نماهنگِ حال من خوبه)