• Bigrez (بیگرض)
    Bigrez (بیگرض)

    Bigrez

    روزى كه به اين دنيا اومديم هيچ كدوم از آيندمون خبر نداشتيم،چكاره ميشيم! با كيا رفاقت ميكنيم! از چى ميترسيم! با چى خوشحال ميشيم! عاشق ميشيم! و خيلى چيزاى ديگه! ولى الان تمام اينها رو خودمون ميتونيم بسازيم...حتى بخش بزرگى از آينده رو👊🏻 اميدوارم سختى هايى كه ماها كشيديم و نكشى،سوختايى كه ما داديمو تو ندى،لذت ببرى از زندگيت و واژه (اى كاش) واست بى معنى باشه،هم تو هم تمام كسايى كه لياقتشو دارن ❤️🌹🙏🏻👊🏻👌🏻😍
    #bigrez #babyboy #SNYR #love #future #etio