• Taham (تهم)
    Taham (تهم)

    Taham

    پيش فروش قطعه #دگرانى از #تهم هم اكنون در وبسايت رسمى قبيله دگران :
    www.degarantribe.com
    ‎پيشاپيش ممنون براى حمايتى كه از اين كار ميكنيد...اين قطعه يه شور دگرانى بخصوصى داره كه ميشنويدش به زودى و به همين دليل اسمش “دگرانى” شده اصلاً...به احتمال خيلى زياد نماهنگ هم ميسازيم براش. جدا از اينها مثل هميشه براى خريداران يكى دو امتياز در نظر گرفتيم كه داخل استورى ها طى روز هاى آتى اعلام ميكنم