• Sijal (سیجل)
  Sijal (سیجل)

  Sijal

  ‎مصاحبهٔ من با مجله پل به چاپ رسید
  ‎دوستانی که در استانبول هستن می‌تونن
  ‎از جاهای زیر این نسخرو تهیه کنن
  🗞
  Macro center
  Migros
  Carrefour
  D&R
  @polmagazine @kambizakhbari