مقدمه: در این مقاله، نویسنده با هیچ شخص و شخصیتی ( هنرمند ، سایت ، پیچ های هیپ هاپی) مشکل ندارد و فقط یک مطلب مفید برای روشن تر کردن دوستدارانِ هیپ هاپ نوشته شده است. 
شخصیت ستیزی در هیپ هاپ ، پا به پای پیشرفت پیش میرود. یعنی هر چقدر که رپ حرفه ای تر از قبل می شود، مبارزه با اشخاصِ برجسته از طریق رسانه های مجازی بیشتر و بیشتر می شود. به دلیلِ اینکه جامعه ی رپ در فضای مجازی سیر می کند، ترور شخصیتی خواه یا نا خواه توسط افرادی سودجو بوجود می آید.
ترورِ شخصیتی با دیس فرق دارد  که البته گاهی می توان این دو مبحث را با هم مختلط کرد. به صورتی که در یک دیس ترک، وصله هایی دروغین به شخصِ مورد نظر چسباند.
 اما متاسفانه این روزها در شیوه‌های جدید سعی می‌کنند از طریق عوامل تبلیغاتی (بعضی از پیج های فیسبوکی) جنگِ روانی راه بیاندازند و شخصیت‌های مطرح و مؤثر را به زیر ذره‌بین بکشند.افرادِ سودجو از راه های بزرگ‌نمایی، ارائه اطلاعات ساختگی و جعلی، مدرک سازی، شهادت های دروغ، آنان را ترور شخصیت میکنند. به طوری که باعث می شود شخصیت های برجسته و تا حدودی شناخته شده ، نزد مخاطبان و طرفداران خود دچار بی منزلتی وتخریب چهره شوند.
 
هدف از ترور شخصیت در هیپ هاپِ ایران چیست؟
هدف اساسی، تسخیر افکار عمومی (مخاطب های هیپ هاپ) و تغییر نگرش آنها است.  چنانچه تخریب شخصیت و منزلت فرد و افکارشان با موفقیت صورت بگیرد و مخاطبانِ هیپ هاپ تبلیغات منفی علیه شخصیت ها را باور کنند، نسبت به وی بی اعتماد شده و  حتی ممکن است علیه او تحریک شوند.
وقتی که شخصی در انتظار ترور شخصیتی هست، به طرفدارش بگوید دشمن دارم این طور القا می شود که با حضور افرادِ سودجو در هیپ هاپ، خطرات زیادی تهدیدش می کند. شخص باید بارها و بارها به شکل های مختلف انواع خطرات مالی، اعتقادی، ناموسی، حیثیتی را به مخاطبانش گوشزد کند. وجود خطر از جانب سوژه مورد تخریب، ذهنیتی است که باید به مخاطبان القا شود تا از این طریق احساس خطر و ترس در آن ها شکل گیرد. به طوری که مخاطبِ شخصِ مورد نظر، بداند که این شخص میخواهد ترور شخصیتی شود در این صورت افرادِ سودجو موفق به انجام این کارِ کثیف نمی شوند.
عاملان ترورِ شخصیتی با این دغدغه جدی روبه رو هستند که چگونه می توان گذشته و سابقه حقیقی فرد را از درون هویت او بیرون کشید. تمام تلاش ها و اقدماتی که صورت می گیرد در همین راستا است. زمانی که فرد دارای وجهه و سابقه مثبت و سازنده ای باشد، کار عاملان ترور را با دشواری روبه رو می کند. در واقع آنها دست به یک جعل هویت می زنند و تمام تلاش خود را می کنند تا این سابقه را از هویت او پاک کنند. هویت واقعی فرد از بین می رود، و با تصویر سازی هایی که انجام می دهند، هویت زشتی برای او می سازند که این هویت تخریبِ چهره و تضعیفِ فرد را به همراه دارد.
در مدت زمان اندکی انواع و اقسام اتهامات بی‌پایه و اساس و برچسب‌های دروغین به فرد زده می شود. شخصیت فرد را با برچسب های مختلفی اعم از: شیاد ، مدعیِ دروغین، کلاهبردار، داشتن فسادِ اخلاقی، مالی مورد تخریب قرار می دهند. در حالی که تنها با به کارگیری شگرد کلی گویی ، ذهنیتی منفی به مخاطبان القا می کنند و باعث می شود که افکار و قضاوت های آنان را تحت الشعاع دروغ های خود قرار دهند.عاملان ترور شخصیت از این باورِ شرطی شده در میان مردم " تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها " سواستفاده می کنند و آن ها را به سمت اهداف خود سوق می دهند.
مجریان تبلیغات سیاه (ادمین های پیج های مورد نظر) به شدت از نقاط حساس روانی مخاطبان خود سود می جویند. با دست گذاشتن روی نقاط ضعف (عاطفی) مخاطب، اتهاماتی(ناموسی) را به سوژه مورد نظر وارد می کنند.
اشخاصی که چنین کارهای کثیفی را انجام می دهند، کاملا برای خیلی ها شناخته شده هستند ولی به دلیل ترس از بوجود آمدن مشکلی، شخصیتِ واقعیشان بر ملا نمی شود. عموما این افراد به خاطر مشکلات شخصی این کار را می کنند و به دلیل اینکه رسانه ی کافی (پیج هایی با لایکهای بالا) در دست دارند، خیلی راحت کارهای زشتی (مثل: تجاوز به ناموس) را به افراد وصله می زنند.
متاسفانه تا کنون افرادِ زیادی طعمه شده اند و خیلی راحت تمامِ تلاشهای چند ساله شان را از دست داده اند (با ساختن پیجِ من از ... متنفرم. یا لایکهای تقلبی) و به شخصیتی منفور تبدیل شده اند. 
به امید اینکه این مطلب به دوستداران و دلسوزانِ هیپ هاپ کمک کند و از این به بعد با چشمانی باز تر با این موضوعات برخورد کنند. امیدواریم که با از بین رفتن شیوه های ترورِ شخصیتی، افرادِ سودجوی هیپ هاپ ریشه کن شوند.
برای بیشتر خوانده شدنِ این مقاله به من کمک کنید و به اشتراک بگذارید تا شما هم با احساسِ مسئولیت کردن درهیپ هاپ، برای از بین بردنِ این افرادِ سودجو سهمی داشته باشید.
نویسنده: یغما
 
Hits: 14124

Comments (1)

...
didam tu facebook
Rez , August 11, 2013

Write comment

smaller | bigger

busy
DEFAULT_SETTINGS